Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

love-in-vain
love-in-vain
love-in-vain
7805 5092 500
love-in-vain
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viaAmericanlover Americanlover

January 09 2018

love-in-vain
9915 923e 500
Reposted fromPoranny Poranny viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
love-in-vain
love-in-vain
Mała, nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłaś się dla miłości, że zdarłaś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - on może ci tylko zazdrościć.
— "Listy do Małej"
love-in-vain

January 07 2018

love-in-vain
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawszystkocozle wszystkocozle

January 06 2018

love-in-vain
2647 1558
Reposted fromsavatage savatage viaAmericanlover Americanlover
love-in-vain
7487 d8e4 500
love-in-vain
7542 6ebc

January 02 2018

love-in-vain
3731 55ca
love-in-vain

January 01 2018

love-in-vain

December 30 2017

love-in-vain
7359 191b 500
Reposted frompixielark pixielark viacalineczka calineczka
love-in-vain
7698 9ef8 500
Reposted frompiehus piehus viajoannem joannem
love-in-vain
1480 6035 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasentymentalna sentymentalna
love-in-vain
2151 6bc0
Reposted fromweightless weightless viasentymentalna sentymentalna

December 27 2017

love-in-vain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl