Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

love-in-vain
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec. 
Reposted fromlovvie lovvie
love-in-vain
4789 33e2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialovvie lovvie
love-in-vain
6910 92fa 500
Reposted fromwoodpile woodpile vialovvie lovvie
love-in-vain
6081 a8cf 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialottibluebell lottibluebell
love-in-vain
6033 0cb4
Reposted fromretro-girl retro-girl vialottibluebell lottibluebell
love-in-vain
7511 5125
love-in-vain
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black via48hrs 48hrs
love-in-vain
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viathenewblack thenewblack
love-in-vain
7587 3b6c 500
Reposted frominto-black into-black viathenewblack thenewblack
love-in-vain
9084 6bac 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
love-in-vain
love-in-vain
love-in-vain
Bycie starszą jest fajne: masz w sobie mniej złości, nie ulegasz tak bardzo swojemu ego, nie zwracasz uwagi na głupoty. Patrzysz wstecz i jak widzisz to wszystko, co przetrwałaś, to naprawdę trudno przejmować się drobiazgami.
— Jane Fonda

February 18 2019

love-in-vain
Kochać to także umieć się rozstać. Umieć pozwolić komuś odejść, nawet jeśli darzy się go wielkim uczuciem. Miłość jest zaprzeczeniem egoizmu, zaborczości, jest skierowaniem się ku drugiej osobie, jest pragnieniem przede wszystkim jej szczęścia, czasem wbrew własnemu.
— Vincent van Gogh
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
Reposted fromdivi divi viaostatnia-melodia ostatnia-melodia

February 10 2019

love-in-vain
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— J. Żulczyk - "Radio Armagedon"
Reposted fromlovvie lovvie
love-in-vain
4214 3fc1 500
Reposted frommrs-cold mrs-cold vialovvie lovvie

February 02 2019

love-in-vain
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viajunior13 junior13
love-in-vain
love-in-vain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl