Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2019

love-in-vain
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabeltane beltane
love-in-vain
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viatulipanowa tulipanowa
love-in-vain
Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viabezwladnie bezwladnie
love-in-vain
Nie chcę już więcej kochać, cierpieć, czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Marek Hłasko
Reposted fromfonar fonar viashampain shampain
love-in-vain
8235 3286 500
Reposted fromsoftboi softboi viatarczyn tarczyn
love-in-vain
4836 d1b1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainsanelife insanelife
love-in-vain
8349 46d0 500
Reposted frombezwladnie bezwladnie
love-in-vain
love-in-vain
Odchodził ode mnie zostawiając mnie bardziej samotną niż wtedy, kiedy nie było go jeszcze.
— Halina Poświatowska
Reposted frommarysia marysia via48hrs 48hrs
love-in-vain
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viasentymentalna sentymentalna
love-in-vain
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13
love-in-vain
Nie wmawiaj sobie, że był idealny tylko dlatego, że się zakochałaś. Nie wmawiaj sobie tego pod żadnym pozorem. Bo gdyby tak rzeczywiście było, gdyby posiadałby chociaż namiastkę tych cech, które mu przypisujesz siedziałby teraz przy tobie. Nigdy nie pozwoliłby ci odejść.
— Diana Sullivan
Reposted frompensieve pensieve viasentymentalna sentymentalna
love-in-vain
1350 f8ef 500
Reposted frommoai moai viasentymentalna sentymentalna

March 26 2019

love-in-vain
Zdarzają się przecież ludzie podobni do siebie i czasem można wziąć kogoś za kogo innego. Zwłaszcza jeśli się z kimś było blisko, a już nigdy się go potem nie widziało, to chciałoby się go odnaleźć nawet w kimś obcym.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via48hrs 48hrs
love-in-vain
Chciałabym, żeby się udało. 
Reposted fromlovvie lovvie

March 24 2019

love-in-vain
Człowiek nie zdaje sobie czasem sprawy, jak dużo głupot może zrobić tylko dlatego, że kogoś kocha i boi się go stracić.
Reposted fromsoftboi softboi via48hrs 48hrs
love-in-vain
Nikt nie ma prawa Cię krzywdzić, nawet pod przykrywką miłości.
— Francesca Palumbo (Luna)
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via48hrs 48hrs
love-in-vain
7379 4402 500
love-in-vain
6460 e14f
love-in-vain
7553 aa35 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl