Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2017

love-in-vain
Uwielbiam słyszeć ‘jesteś moja’. Uwielbiam, kiedy z taką lubością to podkreślasz jednocześnie przyciągając mnie do siebie. To takie niesamowite: należeć do kogoś, być przez kogoś chcianym, być dla kogoś tak ważnym, że nie mógłby już bez ciebie zasnąć.
— Marta Kostrzyńska
love-in-vain
8767 ab23 500
Reposted fromsowaaa sowaaa viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
love-in-vain
Chciałbym, żebyśmy mieli normalne życie. Żebyś każdej nocy leżała przy mnie. Żebyś nie ocierała się o świat, do którego nie należysz. Chciałabym, żebyś Ty chciała to zmienić. Ale akceptuję to. Żebyśmy byli zdani na siebie. Żebyśmy mogli sobie udać, kochać  się, sprawiać, żeby świat był lepszy. Żebyśmy radzili sobie z kłopotami, które mamy, i cieszyli się sobą, swoimi przyjaciółmi, znajomymi, żebyśmy mogli realizować swoje pasje, żebyśmy nie zapomnieli, że chodzi o nas. Nawet jeśli zdarzą się różne rzeczy, które ludziom się zdarzają. Trudne momenty. Jeśli nawet zwątpimy, to żebyśmy mogli liczyć na nasza pamięć o tym, co jest między nami. Żebyśmy przetrwali to, co życie nam przyniesie. Żebyśmy wiedzieli, że cokolwiek się przydarzy, i tak my jesteśmy najważniejsi. Tak, chciałbym.

October 10 2017

love-in-vain
Zawsze powtarzam, że nie wierzę w prawdziwą miłość, ale, że zostawiam drzwi uchylone, bo nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby ktoś zechciał pewnego dnia udowodnić mi, że się mylę
— Jay Asher
Reposted frompastelina pastelina viagdziejestola gdziejestola
love-in-vain
8552 6a95
love-in-vain
Nikogo nie kochałaś tak, jak mnie, ja nikogo nie zawiodłem tak, jak Ciebie.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot via2708 2708

October 09 2017

Faceci nie rozumieją, że dziewczęta nie pragną seksu tak bardzo. Lubią się przytulać i być dotykane… biodra,plecy brzuch, uda. Kochają pocałunki w szyję i pocałunki w ogóle. Lubią czułe słowa i czułe milczenie. Bliskość
— (via kololowanki23)
love-in-vain
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

October 07 2017

love-in-vain
Światło wierzy, że przemieszcza się szybciej od wszystkiego, ale się myli. Nieważne, jak szybko pędzi, zawsze odkrywa, że ciemność dotarła na miejsce wcześniej i już na nie czeka.
— T. Pratchett
Reposted fromszelestyna szelestyna via2708 2708
love-in-vain
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej via2708 2708
love-in-vain
Jesteś jedyną osobą, z którą potrafię wyobrazić sobie dalsze życie.
Reposted fromtomowa tomowa viaAmericanlover Americanlover
love-in-vain
2245 d643 500
love-in-vain
8480 9d8d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
love-in-vain

October 05 2017

love-in-vain
5559 05ea 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaimmoral immoral
love-in-vain
1412 e9da 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialadymartini ladymartini
6051 058c 500
Reposted fromdivi divi via2708 2708

October 04 2017

love-in-vain
6569 acc0
love-in-vain
Mężczyźni nie zawracają sobie głowy zakończeniem relacji. Ignorują cię do momentu, w którym zaczynasz nienawidzić.
Reposted fromdoope doope viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl